Germaanse Geneeskunde

De Germaanse Geneeskunde (GNM) is een nieuwe zienswijze binnen de geneeskunde, het geeft een nieuw bewustzijn!
GNM geeft het besef dat ieder organisme over een onuitputtelijke creativiteit en buitengewone, zelfherstellende vermogens beschikt. Het is de erkenning dat iedere cel in ons lichaam is toegerust met een biologische wijsheid die wij delen met alle levende wezens.

De Germaanse Geneeskunde is geen “alternatieve geneeskunde” en ook geen “complementaire geneeskunde”. De Nieuwe Geneeskunde is niet gebaseerd op theorieën, maar op biologische natuurwetten. GNM is stevig verankerd in de embryologie en biedt een compleet wetenschappelijk systeem dat het mogelijk maakt om de oorzaken van ziekten te identificeren, hun ontwikkeling nauwkeurig te voorspellen en de symptomen te herkennen, die vaak al duiden op genezing. De verschuiving naar het GNM-paradigma omvat uitdagende nieuwe benaderingen met betrekking tot de diagnose, prognose, behandeling en preventie.

De Germaanse Geneeskunde is ontwikkeld door Dr. med. Ryke Geerd Hamer. Doordat hij teelbalkanker kreeg na het plotselinge overlijden van zijn zoon Dirk (1978), vermoedde hij onmiddellijk dat de ontwikkeling van zijn kanker direct gerelateerd zou kunnen zijn aan het tragische verlies van zijn zoon.
Hij volgde de hypothese dat alle lichaamsprocessen door de hersenen worden geregeld en aangestuurd en daarom analyseerde hij de hersenscans van zijn patiënten en vergeleek deze met hun medische gegevens. Dr. Hamer ontdekte daarbij dat elke ziekte – niet alleen kanker!- wordt aangestuurd vanuit zijn eigen specifieke controlegebiedje in de hersenen en dat zij bovendien verbonden is aan een heel specifieke, identificeerbare ‘conflictschok’.

Dr. Hamer noemde zijn bevindingen de ‘Vijf Biologische Wetten van de Nieuwe Geneeskunde’ omdat deze biologische wetten, die toepasbaar zijn op iedere patiëntencasus, een totaal nieuwe kijk bieden op de oorzaak, de ontwikkeling en het natuurlijke genezingsproces van ziekte.

Zodra je inzicht hebt over de oorzaak van een ziekte, kun je het herstelproces gaan begeleiden. Zolang het conflict duurt is het vooral een mentaal proces en maakt het lichaam aanpassingen om het je makkelijker te maken. Als dit voorbij of opgelost is, worden deze aanpassingen weer hersteld en krijg je fysieke klachten. In deze fase mag je voelen wat je eerder doorgemaakt hebt. In deze situatie is het heel goed mogelijk dat je hulp nodig hebt van reguliere en/of complementaire artsen en therapeuten. Ga dit dan niet uit de weg!

In dit artikel heb ik 7 korte video's gedeeld over de 5 Biologische Natuurwetten van de Germaanse Geneeskunde. Je krijgt een overzicht van deze nieuwe, bio-logische kijk op ziektes als reactie op biologische conflicten. De video's gaan ook in op de problemen die samenhangen met de ontdekking van deze wetmatigheden, die in het verleden de verspreiding ervan in de weg hebben gestaan.

Op de website van de Germaanse Geneeskunde kun je nog veel meer informatie vinden en zo zelfstudie doen over een ziekte.

Kom je er zelf niet niet uit of vind je het fijn om wat begeleiding te hebben, dan is het is ook mogelijk dat ik met je meekijk. Door samen je situatie te bespreken en het stellen van vragen, kan er al veel duidelijk worden. En als het thema duidelijk is, kunnen er desgewenst ook behandelingen gegeven worden om een herhaling van het thema te voorkomen. Dit doe ik o.a. met kleur, geur en vingerlabyrint. Kijk hiervoor op deze pagina >>


De afbeelding van de nautilus komt uit het boek Zielsoorzaken van ziekte, door Björn Eybl.
De afbeelding rechtsboven is het boek, wat prachtig is vertaald door Karin van Baelen.