Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Je kunt deze website bezoeken zonder Ineke van der Valk mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Ineke van der Valk informatie van je nodig heeft om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.
Ineke van der Valk streeft ernaar je dit te allen tijde te laten weten voordat zij persoonlijke informatie via internet verzamelt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit haar bestanden te laten verwijderen.
Lees hier de uitgebreide privacyverklaring >>

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is door Ineke van der Valk met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ineke van der Valk spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Ineke van der Valk aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Niets op deze webpagina is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Behandelingen zijn ontworpen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van reguliere medische gezondheidszorg. Bezoek uw arts voor medisch advies en behandeling.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ineke van der Valk spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Zonder naams- en bronvermelding heb je geen toestemming om informatie te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook.
Voor commerciële doeleinden mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ineke van der Valk.